Partners

Partners

Aafke van Sprundel (1971) is initiator van Awareness Initiatives, antropologe, communicatieadviseur en trainer. Ze heeft Awareness Initiatives opgericht om organisaties, groepen en individuen te inspireren en begeleiden zodat ze hun dromen en hetgeen ze nastreven in de wereld waar gaan maken. Wat Aafke drijft is een duurzame ontwikkeling van mensen en de wereld en werkelijkheid die we in een continu proces creëren. Hoe kan je sturing geven aan een gewenste toekomst in een toenemende complexe en samenhangende wereld? Ze brengt daarin haar creativiteit en jarenlange ervaring in verschillende disciplines zoals communicatiestrategie, project management, het begeleiden van workshops, trainingen, en programma’s. Aafke is getraind aan de School voor Journalistiek Utrecht, VU (Culturele Antropologie), UvA (Communicatiewetenschappen), Psychosynthese Studies, Schumacher College in Engeland (Systems Thinking). LinkedIn

Saskia Beer (1981) is strategisch adviseur en ondernemer. Oprichter ZO!City en Transformcity. Saskia ontwerpt integrale strategieën en visies voor stedelijke ontwikkeling waarbij alle stakeholders als actieve partners worden betrokken. Met ruim tien jaar praktijkervaring in Amsterdam en een veelheid aan geleerde lessen, methoden en tools helpt zij gemeenten met hun ontwikkel- en transformatieopgaven.

Bas Budde (1969) helpt organisaties die zich inzetten voor een gezonde, duurzame leefomgeving met het vertalen van hun doelstellingen in een effectieve communicatiestrategie en heldere teksten. ‘Het is mijn droom dat we natuur, landbouw, infrastructuur, stedenbouw, economische activiteiten en het welzijn van mensen in optimale harmonie kunnen brengen, vanuit de overtuiging dat die harmonie  de meest vruchtbare grond is om op te groeien.’ Bas is een verbinder, altijd op zoek naar gemeenschappelijke grond en een open dialoog. Hij werkt als senior communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam voor de Haven-Stad en bij de gemeenten Voorschoten en Wassenaar als communicatieadviseur aan de omgevingswet. Een denker en een doener. Met zijn studies Bedrijfskunde (RUG) en Communicatiewetenschappen (UvA) en zijn jarenlange ervaring als copywriter, bladenmaker en communicatieadviseur weet hij complexe materie kernachtig te verwoorden in verrassende verhalen. Facts tell, stories sell!

Jan-Peter Mout (1964) is adviseur en leiderschapstrainer en helpt overheids- en non profit organisaties om hun interne en externe relaties te verbeteren. De menselijke maat is richtinggevend in zijn werk. Jan-Peter heeft een achtergrond als diplomaat en is in staat complexe stakeholder-velden te doorgronden. Hij is gefascineerd door de ontwikkeling van de 21ste eeuwse netwerksamenleving. De dynamiek en complexiteit van deze samenleving vraagt om een andere manier van denken en doen. Jan-Peter opereert als sparringpartner en trainer in dit transitie-proces. Op dit moment vervult hij deze rol bij Gemeente Den Haag in het kader van de invoering van de omgevingswet. Jan-Peter studeerde Sociale Geografie aan de universiteit van Amsterdam. Hij is gecertificeerd Double Healix beeldtrainer en ontwikkelde onder de naam relatiegericht werken een methodiek die organisaties en hun medewerkers in staat stelt om effectief aan de netwerksamenleving deel te nemen.

Dimphy Peters (1971) is bedrijfskundige met grote affiniteit voor de psyche van de mens. In organisatie context is ze gericht op het bereiken van de mooist mogelijke resultaten, voor de klant, de medewerkers en de eigenaren. Op korte, maar vooral ook op lange termijn. Organisaties en individuen ontwikkelen zo in hoofd, hart en handen. Ze werkt als interim manager, als facilitator van veranderingen en als (team-) coach. Dimphy maakt zichtbaar wat er is en creëert empowerment om naar een nieuw ideaal te gaan. De energie en het enthousiasme die ontstaat zodra het licht gaat schijnen is een belangrijke drijfveer. Dimphy wil bijdragen aan een mooiere wereld door betrokkenen bewust te maken van wat mogelijk is en win-win te realiseren. Kwaliteiten die zij daarbij inzet zijn ambitie, helderheid, directheid, rust en enthousiasme. Ze is onder andere getrained aan de UvA, bij The Management and Motivation Institute MMS en bij Phoenix.

foto DavideDavide Piai (1971) is passionate about reducing unnecessary suffering through mindfulness-based training. He has studied contemplative practices for 20 years, spending five years at a traditional Buddhist philosophy college in Nepal, as well as time in long meditation retreats. His life is dedicated to healing in all its forms—he is also a pranic healer and enjoys nourishing people through good food (Italian cooking made with love), good music (as a working musician) and good humour.

Martijn Engelbregt (1972) onderzoeker, procedurekunstenaar, verzamelaar, statisticus en oprichtend managing director van EGBG legt met relatief eenvoudige middelen complexe bureaucratische structuren bloot. Engelbregt brengt een positieve boodschap waarbij toeschouwers in deelnemers veranderen en mensen zich uitgenodigd voelen om met een creatieve, andere blik naar zogenaamde vanzelfsprekendheden te kijken. Hij ontwerpt installaties, instituten, organisaties en bedrijven met eigen formulieren, enquêtes, rapporten en procedures die zijn geïnspireerd op bestaande structuren en situaties. Sinds 2011 is Engelbregt een door de Andersom Foundation gecertificeerd Stand Up Meditator.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: