Partners

Partners

Aafke van Sprundel (1971) is initiator van Awareness Initiatives, antropologe, organisatieadviseur en trainer. Ze heeft Awareness Initiatives opgericht om organisaties, teams en individuen te inspireren en begeleiden om hun dromen en hetgeen ze nastreven in de wereld waar te maken. Wat Aafke drijft is de mens in relatie tot zichzelf en tot elkaar: wie ben je als mens op de werkvloer? hoe kan je sturing geven aan een gewenste toekomst in een toenemende complexe en samenhangende wereld? Ze brengt daarin haar creativiteit en jarenlange ervaring in verschillende disciplines. Aafke is getraind aan de School voor Journalistiek Utrecht, VU (Culturele Antropologie), UvA (Communicatiewetenschappen), Psychosynthese Studies, Schumacher College in Engeland (Systems Thinking).

Bas Budde (1969) helpt organisaties die zich inzetten voor een gezonde, duurzame leefomgeving met het vertalen van hun doelstellingen in een effectieve communicatiestrategie en heldere teksten. ‘Het is mijn droom dat we natuur, landbouw, infrastructuur, stedenbouw, economische activiteiten en het welzijn van mensen in optimale harmonie kunnen brengen, vanuit de overtuiging dat die harmonie  de meest vruchtbare grond is om op te groeien.’ Bas is een verbinder, altijd op zoek naar gemeenschappelijke grond en een open dialoog. Hij werkt als senior communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam voor de Haven-Stad en heeft gemeentelijke ervaring rondom de omgevingswet. Een denker en een doener. Met zijn studies Bedrijfskunde (RUG) en Communicatiewetenschappen (UvA) en zijn jarenlange ervaring als copywriter, bladenmaker en communicatieadviseur weet hij complexe materie kernachtig te verwoorden in verrassende verhalen. Facts tell, stories sell!

Martijn Engelbregt (1972) onderzoeker, procedurekunstenaar, verzamelaar, statisticus en oprichtend managing director van EGBG legt met relatief eenvoudige middelen complexe bureaucratische structuren bloot. Engelbregt brengt een positieve boodschap waarbij toeschouwers in deelnemers veranderen en mensen zich uitgenodigd voelen om met een creatieve, andere blik naar zogenaamde vanzelfsprekendheden te kijken. Hij ontwerpt installaties, instituten, organisaties en bedrijven met eigen formulieren, enquêtes, rapporten en procedures die zijn geïnspireerd op bestaande structuren en situaties. Sinds 2011 is Engelbregt een door de Andersom Foundation gecertificeerd Stand Up Meditator.

Begin jaren ’90, vers afgestudeerd van de kunstacademie, vroeg Marjorieke Glaudemans (1965) zich af wat deze radeloos bewuste tijd eigenlijk vraagt van kunst en kunstenaar. Vanuit deze queeste is een doorlopend veldonderzoek ontstaan naar hoe we leven in de complexe organisatiesystemen die we nota bene zelf voor deze wereld bedenken. In de voetsporen van kunstenaars als Joseph Beuys (Social Sculpture) en Barbara Stevini (Artist Placement Group) verliet ze haar atelier om de wereld van organisatie en management zelf als atelier te nemen. Haar werk heeft de vorm gekregen van conversaties, van begeleiden van reflectieprocessen, in diverse domeinen van de samenleving. Als tussentijdse weerslag van 2,5 decennia veldonderzoek verscheen in 2015 haar boek: “Is er ruimte in de gevestigde orde? essay over het individuele in organisatie, management en bestuur”. Door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) verkozen tot het beste boek over organisatieadvies van het jaar.

Lieke Hoogerwerf (1961) ondersteunt met haar bedrijf BC4U Groupware leiders, teams en veranderaars die van hun samenwerking een succes willen maken. Haar 30 jaar ervaring en expertise in organisatie-transformatie maakt ze dienstbaar aan de zo noodzakelijke reflectie en dialogen in organisaties. Als hefboom hiervoor heeft ze OnsTeamPortaal® ontwikkeld. Een online reflectieplatform dat elke maand zorgt voor een frisse blik en bezinning op ‘hoe we bezig zijn’. Periodieke survey-feedback en het aangaan van een dialoog wordt hiermee een goede gewoonte en gezamenlijke reflectie wordt ingebed als een ‘normaal’ bedrijfsproces. Met als doel: eigenaarschap, gedeelde verantwoordelijkheid, werkplezier en mooie resultaten.

Jan-Peter Mout (1964) is adviseur en leiderschapstrainer en helpt overheids- en non profit organisaties om hun interne en externe relaties te verbeteren. De menselijke maat is richtinggevend in zijn werk. Jan-Peter heeft een achtergrond als diplomaat en is in staat complexe stakeholder-velden te doorgronden. Hij is gefascineerd door de ontwikkeling van de 21ste eeuwse netwerksamenleving. De dynamiek en complexiteit van deze samenleving vraagt om een andere manier van denken en doen. Jan-Peter opereert als sparringpartner en trainer in dit transitie-proces. Op dit moment vervult hij deze rol bij Gemeente Den Haag in het kader van de invoering van de omgevingswet. Jan-Peter studeerde Sociale Geografie aan de universiteit van Amsterdam. Hij is gecertificeerd Double Healix beeldtrainer en ontwikkelde onder de naam relatiegericht werken een methodiek die organisaties en hun medewerkers in staat stelt om effectief aan de netwerksamenleving deel te nemen.

foto DavideDavide Piai (1971) is passionate about reducing unnecessary suffering through mindfulness-based training. He has studied contemplative practices for 20 years, spending five years at a traditional Buddhist philosophy college in Nepal, as well as time in long meditation retreats. His life is dedicated to healing in all its forms—he is also a pranic healer and enjoys nourishing people through good food (Italian cooking made with love), good music (as a working musician) and good humour.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: